INTAGLIO & LITHO PRINT STUDIO

art. grafik Małgorzata Leszczewska-Włodarska
Zbigniew Włodarski

40-158 Katowice
ul. Jesionowa 18/17
tel. +48(32) 35 35 475

40-134 Katowice
ul. Iłłakowiczówny 1/65

tel. +48 505 771 526

e-mail:  intaglio.litho@gmail.com

e-mail:  studio@intaglio-litho.pl