Kilka słów o nas

1980 - 2020

Autorska pracownia graficzna Intaglio & Litho Print Studio działa od 1980 r. Współpracuje między innymi z wieloma muzeami zapewniającymi dostęp do wartościowej ikonografii. Specjalizuje się w grafice odtwórczej realizowanej w technikach sztuk graficznych: akwaforcie, litografii. Przyjęta metoda korzystania ze zbiorów prywatnych bądź instytucjonalnych stanowi połączenie ochrony dóbr kultury i skutecznej promocji wybranych tematów.

Wydała uzupełnione tekstem odbite w akwaforcie teki: „Panoramy Kłodzka”, „Widoki dawnego Gdańska”. „Xsięga Bałwochwalcza Bruno Schulza”, cykle tematyczne: Fryderyk Chopin, Krajobraz Śląska w XIX w., dawne widoki miast: Brzeg, Kraków, Katowice, Cieszyn, Częstochowa – Jasna Góra, Poznań, Warszawa, Nieborów i inne.