Intaglio & Litho Print Studio

INTAGLIO & LITHO PRINT STUDIO

Art.Grafik Małgorzata Leszczewska-Włodarska
Zbigniew Włodarski

Grafika

40-158 Katowice
ul. Jesionowa 18/17
tel. +48(32) 35 35 475

40-134 Katowice
ul. Iłłakowiczówny 1/65
tel./fax +48(32) 203 44 97

tel. +48(032) 202 81 78

e-mail: studio@intaglio-litho.pl

Druk limitowanych nakładów grafik z przygotowanych
samodzielnie lub obcych matryc
Projektowanie typograficzne

Galeria